św. Cyrus (Kyrus) i Jan, męczennicy

1024

Patroni osób chorych

święto – 31 stycznia 

Według tradycji Cyrus był lekarzem w Aleksandrii (Egipt) a Jan żołnierzem. W życiu codziennym pomagali wielu prześladowanym chrześcijanom a swoim osobistym przykładem nawrócili wielu pogan na wiarę. Ponieśli śmierć męczeńską w Canope (Egipt) na początku IV wieku. Ich życiorysy zostały spisane przez świętego Sofroniusza.

Miejsce ich pochówku w bazylice świętego Marka w Aleksandrii we wczesnym chrześcijaństwie było miejscem licznych pielgrzymek. Później relikwie przewieziono do Rzymu do kościoła pod wezwaniem świętej Appassary.