św. Damazy I (Damasus) – papież. Wyznawca

1464

Patron archeologów. Jest wzywany w przypadku gorączki. Opiekun innych papieży o imieniu Damazy.

święto – 11 grudnia

Urodził się około 305 roku w Rzymie. W roku 366 został wybrany papieżem, co spowodowało gwałtowne protesty zwolenników kontrkandydata i antypapieża Ursyna. Ostatecznie przy poparciu cesarza i prefekta Rzymu osiadł na tronie Piotrowym.

Dbał o miejsca pochówku męczenników za wiarę, stawiał epitafia nagrobne i uwieczniał pamięć o świętych chrześcijańskich. Przykładał duże znaczenie do propagowania kultu Świętych. 

Obraz przedstawiający papieża św. Damazego (po prawej) w towarzystwie św. Wawrzyńca. zdjęcie shutterstock, autor Stefano_Valeri

Na jego zlecenie św. Hieronim przetłumaczył na łacinę i opracował tekst Pisma Świętego (Wulgata).

sufit w Bazylice Świętego Wawrzyńca w Damaso w Rzymie, Włochy, zdjęcie shutterstock, autor Stefano_Valeri

Zmarł 11 grudnia 384 w Rzymie. Został pochowany w bazylice św. Wawrzyńca w domu Damazego (Basilica di San Lorenzo in Damaso) przy Piazza della Cancelleria. Świątynia została wzniesiona przez papieża Damazego w domu swojego dzieciństwa.

Bazylika Świętego Wawrzyńca (Basilica of Saint Lawrence in Damaso) w Rzymie, Włochy, zdjęcie shutterstock, autor Stefano_Valeri, zdjęcie shutterstock, autor Stefano_Valeri

Poprzedni artykułbł. Czesław (OP) kaznodzieja, prowincjał, przeor, prezbiter
Następny artykułśw. Kosma i Damian, męczennicy