św. Daniel z Egiptu, męczennik

4892

Wspiera osoby szukające Chrystusa

święto – 16 lutego

Żył około III wieku w Egipcie. Z własnej i nieprzymuszonej woli towarzyszył Chrześcijanom prześladowanym za wyznawaniem wiary w ciężkiej pracy w kamieniołomach w miejscowości Cylicja w Azji Mniejszej, obecnje terytorium Turcji.

Jego towarzysze w niedoli to Samuel, Izajasz, Eliasz o Jerwmiasz. Wracając z przymusowych prac zostali zatrzymani w Cezarei. Daniel wraz z towarzyszami mimo torturowania nie wyrzekł się Chrystusa.

Skazani na śmierć przez prefekta Cezarei Firmiliana zostali ścięci mieczem, prawdopodobnie w dniu 16 lutego 309 roku w Cezarei Palestyńskiej. Są męczennikami wczesnochrześcijańskimi, czczonymi w Kościele katolickim i w Cerkwi prawosławnej.

Fresk z wizerunkiem proroków Ezechiela i Daniela (po prawej) w
Chiesa di Santa Maria della Carita. Autor zdjęcia: Renata Sedmakova/shutterstock
Poprzedni artykułśw. Lutgarda z Tongeren (lub Ludgarda z Totgeren, Luitgard, Lutegarde z Aywières) opatka, mistyczka
Następny artykułśw. Scholastyka z Nursji