św. Dominika z Nikomedii

6752

święto – 6 lipca

Mało wiadomo o życiu św. Dominiki. Wiadomo, że żyła w III wieku. Urodziła się w Nikomedii (Azja Mniejsza). Pochodziła z zamożnej chrześcijańskiej rodziny.

Będąc młodą dziewczyną nie przyjęła oświadczyn syna miejscowego sędziego. Z zemsty jako wyznawcy Chrystusa cała rodzina została zadenuncjowana władzom.

Została aresztowana i skazana na śmierć przez urzędników Cesarza Dioklecjana. Zmarła w 289 roku mając 21 lat.