św. Donacjan z Reims, biskup

829

Patron Brugii, wzywany przeciwko powodzi i niebezpieczeństw, które wwiązane są z wodą.

święto – 14 października

Wzmianki o życiu Donacjana są niewielkie. Żył pod koniec IV wieku. Prawdopodobnie był synem rzymskiego żołnierza Korneliusza. Był jednym z pierwszych biskupów Reims. Wspomniany w katalogu biskupów Reims.

Funkcję biskupa Donacjusz sprawował, aż do śmierci w 389 roku.

Relikwie św. Donacjusza spoczywają w Katedrze, w Brugii. Zostały tam przeniesione z Reims.

Poprzedni artykułśw. Aleksander I, papież
Następny artykułśw. Donat (Donatus) z Arezzo, biskup Wyznawca