św. Dunstan z Cantenbury, arcybiskup

1358

Patron: jubilerzy, kowale artystyczni, muzycy, ślusarze, złotnicy

święto – 19 maja

Urodził się w 909 roku niedaleko Glastonbury (Anglia) w rodzinie spokrewnionej z rodem królewskim.
Wstąpił do zgromadzenia braci benedyktynów, a otrzymawszy opactwo klasztoru Glastonbury gruntownie je odbudował i zreformował.

Przyczynił się do odnowy życia zakonnego w Anglii.

Ujednolicił je z europejską regułą św. Benedykta. Wielką wagę przykładał do codziennego przyjmowania Eucharystii. Wymagał wiele od siebie i otoczenia, także w sferze obyczajności, nie oszczędzając przy tym króla Edwina, co przypłacił wygnaniem.

Z wygania powrócił po śmierci króla Edwina, został biskupem Londynu, arcybiskupem Cantenbury i bliskim doradcą kolejnego króla Edgara Spokojnego. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. W wolnych chwilach rysował i zajmował się rzemiosłem artystycznym.

Ułożył tekst ceremoniału koronacyjnego królów Anglii, w czasie mszy świętej śpiewał i grał na harfie. Zmarł w 988 roku i został pochowany w katedrze w Cantenbury.

Poprzedni artykułśw. Drogo (lub Dreux, Drugo, Druron, Druon) z Sebourga
Następny artykułśw. Dwyn (lub Dwynwen, Donwen, Donwenna)