św. Edward II, Wyznawca

1032

Patron: Anglia, królowie angielscy, trędowaci, ubodzy.

święto – 5 styczeń

Należy do tych świętych monarchów, którzy swoją świętość okazali za życia i których uczynki miłosierdzia były równie spontaniczne jak mądre było zarządzanie królestwem. Te cechy zyskały mu przydomek Wyznawcy – swoimi uczynkami świadczącego o wierze w Chrystusa.

Urodził się około 1004 roku w Islip niedaleko Oksfordu w rodzinie królewskiej.

Na tronie zasiadł jako prawie czterdziestoletni mężczyzna. Oprócz roztropności w rządzeniu (zapędy do korony angielskiej czynili w tym czasie zarówno Sasi jak i najeźdźcy ze Skandynawii i władcy Normandii), zasłynął jako fundator licznych kościołów – w tym słynnego opactwa Westminster.

Za życia przypisywano mu łaskę czynienia cudów

– w tym leczenia dotykiem skrofułów ( choroby węzłów chłonnych powodowanej złymi warunkami życia). Zmarł w 1066 roku i został pochowany w kaplicy opactwa Westminster.

Poprzedni artykułśw. Edward król, męczennik
Następny artykułśw. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)