św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

1724

Patronka Europy, Lubliniec

święto – 9 sierpnia

Urodziła się we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej w 1891 roku.Jako nastolatka była zdeklarowaną ateistką.

Studiowała we Wrocławiu filozofię, psychologię i historię. Po skończeniu studiów wykładała filozofię. Jako dorosła osoba przyjęła chrzest i w 1933 roku wstąpiła do sióstr karmelitanek bosych przyjmując imię Benedykty od Krzyża.

Podczas pobytu w zakonie napisała wiele prac i rozpraw teologicznych.

Tłumaczyła także pisma i rozprawy między innymi św. Tomasza z Akwinu.

Pracując „Wiedzę Krzyża” , pracę poświęconą św. Janowi od Krzyża doznała wiele mistycznych przeżyć. Jej twórczość to droga człowieka, która prowadzi do Boga. Bywa nazywana „filozofią światła”.

Wraz z siostrą, też karmelitanką zostały wywiezione przez hitlerowców z klasztoru w Echt (Holandia) do obozu w Auschwitz. Poniosły tam śmierć przez zagazowanie.

Poprzedni artykułśw. Edward II, Wyznawca
Następny artykułśw. Eleonora (Elinor, Eleanor) królowa Angielska