św. Emma (Hemma) z Gurk, zakonnica

2435

Patronka: szczęśliwe porody, choroby oczu, wszelkie choroby,

diecezja Gurk – Klagenfurt, Karyntia.

święto – 29 czerwca

Pochodziła z rodu cesarzy niemieckich. Po rychłej śmierci męża i syna, sprzedała znaczną część majątku pod budowę klasztorów i kościołów, oraz na pomoc ubogim.

Zmarła w ufundowanym przez siebie klasztorze w Gurk (Karyntia, Austria) w 1045 r.

Poprzedni artykułbł. Emilia Bicchieri, mistyczka
Następny artykułśw. Emmeram (lub Emeramus, Emmeran, Emerama, Heimrammi, Haimeran, Heimeran) z Ratyzbony, biskup i męczennik