św. Eryk IX Szwedzki, Jedvardsson, król i męczennik

2523

Patron Szwecji i miasta Sztokholm

 święto – 18 maja

Urodził się około 1120 roku w okolicach Svealandu i jeziora Melar. Ojcem Eryka był  Edward, a matką prawdopodobnie Cecylia. Król Szwecji, założyciel dynastii Eryków, panujący w latach 1155-1160.

Nie zachowały się żadne osobiste dokumenty króla Eryka, a jego życiorys oparty jest na legendach i średniowiecznych zapisach braci cystersów.

Jedna z nich opowiada, że wraz z biskupem przybyłym z Anglii Henrykiem z Uppsali wyruszył na wyprawę krzyżową na tereny dzisiejszej Finlandii. Chrystianizacja tego regionu poniosła klęskę, biskup Henryk poniósł śmierć męczeńską zabity przez mieszkańca Uppsali.

Król Eryk zginął w około 1160 roku zamordowany przez przeciwników politycznych prawdopodobnie w kościele w Uppsali. Został uznany za męczennika i jest  czczony jako patron Szwecji. Zapisał się w pamięci między innymi jako sprawiedliwy władca, organizator wielu misji chrystianizacyjnych, asceta odznaczający się codzienną pobożnością. Relikwie króla Eryka znajdują się w katedrze w Uppsali.

Herb Sztokholmu, przedstawiający św.Erica, jego wizerunek opiera się na pisemnym opisie średniowiecznej pieczęci władcy, zdjęcie fotolia, autor deepstock