św. Faustyn i Jovinus, męczennicy

817

Patroni: diecezja Brescia

święto – 15 lutego

Żyli w II wieku, za czasów panowania cesarza Hadriana. Pochodzili z rodziny szlacheckiej Bresci. Byli wyznawcami Chrystusa. Faustyn był diakonem, Jowinus zaś kaznodzieją. Za głoszenie wiary chrześcijańskiej zostali ścięci około 120 roku.