św. Faustyn i Jovinus, męczennicy

899

Patroni: diecezja Brescia

święto – 15 lutego

Żyli w II wieku, za czasów panowania cesarza Hadriana. Pochodzili z rodziny szlacheckiej Bresci. Byli wyznawcami Chrystusa. Faustyn był diakonem, Jowinus zaś kaznodzieją. Za głoszenie wiary chrześcijańskiej zostali ścięci około 120 roku.

Poprzedni artykułśw. Fara (Fare, Burgundofara), opatka
Następny artykułśw. Faustyna Kowalska, mistyczka