św. Florus (lub Floryn) i Laurus (lub Laur), męczennicy

635

Patroni: bydło domowe, kamieniarze, rzeźbiarze.

święto – 18 sierpnia

Chrześcijańscy bracia, żyli w II w. na Bałkanach.

Podczas budowy pogańskiej świątyni, przy której byli zatrudnieni, odmówili dalszej pracy i zniszczyli posągi bóstw.

Zostali skazani  i ponieśli śmierć męczeńską.