św. Tomasz More, męczennik

885

Patron: trudne małżeństwa, kłopoty w małżeństwie, wdowcy

adoptowane dzieci, rodzice adopcyjni, 

pracownicy biurowi, urzędnicy, urzędnicy służby cywilnej, urzędnicy sądowi, prawnicy, mężowie stanu, politycy, 

Katolicki Ruch Młodzieżowy – Kerala Uniwersytet Santo, Uniwersytet Tomasza More na Malcie,  Diecezja Arlington, Diecezja Pensacola-Tallahassee

święto – 22 czerwca

Urodził się w Londynie /Anglia 7 lutego 1478 roku.

Kształcił się w najlepszej szkole tamtej epoki imienia św. Antoniego w Londynie.

Filozof, teolog, pisarz, polityk. Wierny katolik. Walczył z reformacją Marcina Lutra .

Urzędnik królewski. Przeciwnik unieważnienia małżeństwa króla Henryka VIII z Katarzyną Aragońską. Odmówił przysięgi supremacji, oskarżony o zdradę został ścięty. Zmarł 6 lipca 1535 w Londynie.

Kanonizacja odbyła się w Watykanie 19 maja 1935 roku, przez papieża Piusa XI.