św. Gaugeryk z Perpignan

520

Patron wzywany w przypadku ulewnych, długotrwałych deszczy

święto – 16 października

Był pasterzem. Żył w Langwedocji (Francjia na w X wieku).

Tradycja mówi, że miał wielką łaskę czynienia cudów.

Relikwie znajdują się w kościele św. Jana w Perpignan.