św. Gezelin z Altenbergu (Gislenus, Gozelin, Gezzelin, Schezelinus) pustelnik

2791

Patron: szczęśliwe dzieciństwo, dziecięca epilepsja oraz bóle głowy i susza

święto – 6 sierpnia

Świecki brat zakonny w zakonie cystersów. W 1135 roku został pasterzem owiec w opactwie Alkentrath (Niemcy).

Prowadził ascetyczne, pustelnicze życie. Jego relikwie znajdują się w kościele świętego Andrzeja Apostoła w Schlebusch (Niemcy).

Kaplica należąca do parafi św. Andrzeja –  Gezelinkapelle (Leverkusen-Alkenrath) przyciąga rzesze pielgrzymów. Podobnie jak źródło, które wg tradycji ma lecznicze i uzdrawiające właściwości.

Poprzedni artykułśw. Gerwazy i Protazy (Gervasius, Protasius) męczennicy
Następny artykułśw. Gilbert z Sempringham, założyciel zakonu gilbertynów