św. Grzegorz VII papież

1417

Patron diecezji Sovana

święto – 25 maja

Jeden z najwybitniejszych papieży w historii Kościoła

Żył w latach 1025 – 1085. Pochodził z Toskanii. Po przybyciu w młodych latach do Rzymu wstąpił do benedyktynów na Awentynie, potem stopniowo piastował coraz bardziej odpowiedzialne funkcje w kurii rzymskiej jako współpracownik kolejnych papieży.

Gdy 1073 roku umarł papież Aleksander II lud rzymski obwołał go jego następcą przez aklamację a kolegium kardynalskiemu pozostało jedynie zatwierdzić ten wybór. Przez cały pontyfikat starał się zreformować ówczesny Kościół.

Miejsce spoczynku św. Grzegorza VII – Katedra w Salerno, Campania, Włochy, zdjęcie fotolia, autor: e55evu

Walczył z konkubinatem księży, symonią (kupowaniem stanowisk w hierarchii kościelnej) i wpływami władzy cywilnej (cesarza Niemiec) na decyzję Kościoła. To on prowadził słynny spór z cesarzem Henykiem IV – który chwilowo ukorzył się przed papieżem stojąc we włosienicy przez trzy zimowe dni u bram Canossy.

Chociaż ostateczną rozgrywkę przegrał (cesarz najechał Rzym i ustanowił swojego antypapieża), to jego spuścizną pozostała walka o niezależność Kościoła i ponadczasowa refleksja nad jego rzeczywistą rolą w istniejącym świecie.

Poprzedni artykułśw. Grzegorz I Wielki – papież, Doktor i Ojciec Kościoła
Następny artykułśw. Grzegorz Teolog z Nazjanzu, Doktor Kościoła