św. Hilary i św. Tacjan, męczennicy

621

Patroni miasta i gminy Gorizia

święto – 16 marca

Żyli w III wieku. panowania cesarza Numeriana około 284 roku.

Hilary był biskupem Akwilei, Tycjan zaś diakonem biskupa Hilarego.

Ponieśli śmierć męczeńską w czasie prześladowań Chrześcijan, w czasach  panowania cesarza Numeriana około 284 roku.