św. Hilary z Poitiers. Doktor Kościoła

1431

Patron dzieci o słabym zdrowiu, jest wzywany przy ukąszeniu węży; La Rochelle, Poitiers.

święto – 13 stycznia

Wielki myśliciel i obrońca Kościoła. Urodził się w 315 r. w Poitiers (Francja). Pochodził z zamożnej, pogańskiej rodziny. Był wszechstronnie wykształcony, młodo się ożenił.

W wieku 30 lat został ochrzczony, niedługo potem wybrano go biskupem w rodzinnym mieście. Skonfliktowany z arianami, musiał udać się na wygnanie.

Czas ten poświęcił na studiowaniu teologii i poznawaniu wschodniego Kościoła. Po powrocie był wielkim zwolennikiem ich teologii, a zapożyczone ze Wschodu hymny z powodzeniem rozpropagował w Kościele łacińskim.

Najwięcej energii poświęcał jednak pisaniu polemik i traktatów (w tym o Trójcy Św.) w obronie Wiary przed wpływem arian. Zmarł w w Poitiers w 367 r.

Poprzedni artykułśw. Hilary i św. Tacjan, męczennicy
Następny artykułbł. Hildegarda Cesarzowa