św. Jacek Odrowąż, zakonnik

1680

Patron: Dominikanie, Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Jest wzywany w przypadku bezpłodności, przy porodach. Chroni od utonięcia,

oraz archidiecezji krakowskiej, diecezji opolskiej, Królestwa Polskie, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kijów, Kraków, Wrocław, Pomorze, Warmia, Litwa, Śląsk, Wołyń, Polska

święto – 17 sierpnia

Wizerunek św. Jacka na fasadzie Sanktuarium Świętego w dawnym pałacu Odrowążów w Kamieniu Ślaskim, zdjęcie shutterstock, autor Pecold

Urodził się przed 1200 roku na Opolszczyźnie (Polska) w arystokratycznej rodzinie Odrowążów. Będąc kanonikiem katedralnym w Krakowie, udał się na studia do Włoch, gdzie poznał św. Dominika i wstąpił do jego zakonu.

Religijne centrum pod Opolem. Sanktuarium Świętego Jacka – zabytkowy barokowy pałac w Kamieniu Ślaskim, przebudowany z wcześniejszej warowni. Znajduje się w nim komnata, w której urodził się św. Jacek w 1183 roku. przebudowana na kaplicę. zdjęcie shutterstock, autor Pecold

Po powrocie do Polski, w 1222 roku założył pierwszy na ziemiach polskich klasztor Dominikanów w Krakowie. Wiele podróżował w celach misyjnych – między innymi do Kijowa i na Litwę.

Pod koniec życia osiadł w macierzystym klasztorze w Krakowie, gdzie pełnił funkcje spowiednika i kaznodziei, wielkiego czciciela Matki Bożej. Zmarł w powszechnej opinii świętości w 1257 roku.

Kościół Dominikanów p.w. św. Jacka w Nowym Mieście k. Warszawy.
Poprzedni artykułśw. Izydor z Sewilli,  Doktor Kościoła
Następny artykułśw. Jadwiga, królowa