św. Jadwiga, królowa

2521

Patronka: liturgiczna posługa dziewcząt, matki w połogu, organizacje religijne, studenci, Akademia Teologiczna w Krakowie, Inowrocław, Nieszawa, Radomsko, Polska.

święto – 8 czerwca

Najbardziej ukochana polska święta.

Urodziła się w 1371 lub 1374 r. w Budzie (Węgry). Była córką króla Węgier i Polski Ludwika I Andegaweńskiego i wnuczką polskiego króla Władysława Łokietka. Na dworze otrzymała wszechstronne wykształcenie.

Jej patronkami w wierze były dwie ewangeliczne siostry: kontemplująca św.Maria i czynna św.Marta,

W 1384 r. została koronowana na króla Polski.

Dwa lata później wyszła za mąż za dużo starszego, ostatniego pogańskiego władcę Europy, Wielkiego Księcia Litwy Jagiełłę, który na chrzcie przyjął imię Władysław.

Była niezwykłą osobowością, niezwykle wymagająca wobec siebie i dokonująca licznych poświęceń ( zgoda na poślubienie Jagiełły i przeznaczenie klejnotów na odnowę Akademii Krakowskiej),

jednocześnie aktywna w sprawie pokojowego rozwiązania sporów z Krzyżakami i niezmiernie czuła na nieszczęścia ubogich, którym niejednokrotnie pomagała osobiście, fundując też szpitale i przytułki.

Zmarła w opinii świętości w 1399 roku. Została pochowana na Wawelu (Kraków, Polska).

Poprzedni artykułśw. Jacek Odrowąż, zakonnik
Następny artykułśw. Jadwiga Śląska, księżna