św. Jan Kanty, kapłan

1544

Patron: młodzież ucząca się, nauczyciele akademiccy, studenci, Kraków, Kęty, Uniwersytet Jagielloński

święto 20 października w Polsce, poza Polską 23 grudnia

Urodził się w okolicach Kęt (Polska) w 1390 r. Studiował na Akademii Krakowskiej, przez pewien okres prowadził szkołę klasztorną Bożogrobców w Miechowie i był proboszczem w Olkuszu.

Po powrocie do Krakowa został doktorem i objął katedrę prawa. Prowadził wykłady, był kaznodzieją, przepisywał teksty teologiczne i nanosił własne komentarze.

Mówiono o nim jako o człowieku skromnym, na wskroś uczciwym i czułym na ludzką niedolę. Pomagał studentom nie mającym środków na utrzymanie, goszcząc ich w swoim domu. Zmarł w 1473 r., relikwie znajdują się w kościele św. Anny w Krakowie.

Poprzedni artykułśw. Jan i Paweł z Rzymu, męczennicy
Następny artykułbł. Jan Liccio, OP