św. Jodok (Judok, Just), pustelnik

1316

Patron: burza, bydło, gorączka, niewidomi, ogień, piekarze, pielgrzymi, udane zbiory, żeglarze

święto – 13 grudnia

Żył w VII wieku. Pochodził z książęcej rodziny, jednak zrezygnował z korony i wybrał życie pielgrzyma i pustelnika.

W miejscu jednej z jego pustelni powstało opactwo St. Josse- sur-Mer (Francja), gdzie znajdują się jego relikwie.