św. Juda Tadeusz (Jude Thaddeus) Apostoł

3388

Patron: trudne i beznadziejne sprawy, wszelkie problemy i sytuacje bez wyjścia, oraz Armenia

święto – 28 października

Jeden z Dwunastu Apostołów, prawdopodobnie brat Jakuba Młodszego. Nosił imię Juda, Tadeusz to nadany mu przydomek, który tłumaczy się jako „wielkoduszny”. Nazywano go też Lebeuszem – „odważnym”.

Jego życie jest dzisiaj bardzo mało znane. Prawdopodobnie z uwagi na fakt, że nosił to samo imię, co inny Juda –  Iskariota, który zdradził Jezusa.

Barokowa rzeźba przedstawiająca św. Judę Tadeusza – Apostoła, znajdująca się w klasztorze Norbertanek, w małym miasteczku Jasovo (Jászó, Jossau/Joss) w dolinie Bodva, niedaleko Koszyc, Słowacja, zdjęcie fotolia, autor Renáty Sedmákovej Jude Thaddeus rozpaczliwe sytuacje życiowe patron

Juda Tadeusz jest wymieniany we wszystkich Ewangeliach Nowego Testamentu: świętego Mateusza, świętego Marka i świętego Łukasza – wymieniają go wśród powołanych Dwunastu jako Judę Jakubowego, oraz świętego Jana, w której rozmawia z Jezusem podczas Ostatniej Wieczerzy. Do grona Apostołów Jezusa zalicza go też opis w Dziejach Apostolskich. Przypisuje mu się autorstwo jednego z Listów Apostolskich.

Rzeźba z 1718 roku przedstawiająca świętego Judę Tadeusza. Znajduje się w kościele Matki Bożej Bolesnej (Nuestra Senora de las Angustias) w mieście Grenada, Hiszpania. Dzieło autorstwa słynnego barokowego rzeźbiarza i malarza Pedro Duque Cornejo (ur. 1678 Sewilla, zm. 1757 r. Kordoba).  zdjęcie fotolia, autor Renáta Sedmáková

Po Zmartwychwstaniu Jezusa prawdopodobnie nauczał wraz z Apostołem Szymonem zwanym „Zelotą”, na terenach dzisiejszego Libanu, Syrii i Iranu. Istnieje też podanie o jego nauczaniu w Edessie i Libii.

Święty Juda Tadeusz – wizerunek na obrazie w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagrzebiu, Chorwacja, zdjęcie shutterstock, autor Zvonimir Atletic

Za działalność apostolską został skazany na śmierć męczeńską w Emesie ( dzisiejszy Hims – Syria).

Relief przedstawiający scenę z życia św. Judy Tadeusza Apostoła znajdujący się w  bazylice p.w. św. Marka Ewangelisty w Rzymie (Basilica di San Marco). Autorem dzieła, które powstało około 1741 roku jest włoski twórca, architekt Clemente Orlandi (1694-1775).

Relikwie Świętego znajdują się w bazylice św. Piotra i Pawła w Rzymie. Juda Tadeusz jest wielkim orędownikiem w sprawach beznadziejnych.

Fresk przedstawiający św. Judę Tadeusza, zdjęcie fotolia, autor zatletic) strój świętego dla dzieci i młodzieży
Poprzedni artykułśw. Anna
Następny artykułśw. Teresa od Jezusa z Andów (Juana Fernández Solar) dziewica