św. Justyn, męczennik

897

Patron: filozofów

święto – 1 czerwca

Urodził się w Flawii Neapolis około 100 roku na terenach dzisiejszej Autonomii Palestyńskiej w ówczesnym Sychem obecnie Nablus miasto znajdujące się na północ od Jerozolimy.

Jest zaliczany do najstarszych twórców, pisarzy starochrześcijańskich.

Prawdopodobnie pochodził z zamożnej rodziny. Studiował filozofię i przyjął chrześcijaństwo około 130 roku życia. Nawrócenie, którego doznał opisał w swojej pracy “Dialog z Żydem Tryfonem”. Sporo podróżował, nauczał i pisał. Dzisiaj jego dzieje znamy z dzieł, które pozostawił. Osiedlił się w Rzymie. Około 163/67 roku poniósł śmierć męczeńską przez ścięcie mieczem jako Chrześcijanin i wyznawca Jezusa.