św. Kazimierz Jagielończyk, królewicz

1905

Patron: chorzy na dżumę, młodzież litewska, Radom, Litwa, Polska

święto – 4 marca

urodził się w 1458 r. na Wawelu. Był synem króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy Kazimierza Jagiellończyka a wnukiem Władysława Jagiełły.

Wykształcony na dworze (m.in. przez Jana Długosza), był przygotowywany do pełnienia funkcji państwowych. Po nieudanej intronizacji na tron węgierski, zastępował wyjazdów ojca w obowiązkach królewskich w Polsce, był też podkanclerzym na Litwie.

Zmarł przedwcześnie w 1484 r, na gruźlicę w Grodnie. Został pochowany w katedrze w Wilnie. Podczas krótkiego życia dał się poznać jako niezwykle wrażliwy i pobożny człowiek.

Przypisuje mu się odmowę małżeństwa z Kunegundą – córką cesarza Fryderyka III, z powodu złożonych ślubów czystości. Znany był też z licznych czynów miłosierdzia względem ubogich.

Jego kult rozwinął się prawie natychmiast po śmierci. Do dziś jest jednym z najpopularniejszych świętych Litwy i Polski. To w jego święto odbywają się w wielu miejscach słynne jarmarki – Kaziuki.

Poprzedni artykułśw. Krystyn z Aumone (lub z Landais) zakonnik i mistyk
Następny artykułśw. Kwiryn z Neuss, męczennik