św. Koloman (Colman) ze Stockerau, męczennik

1001

Patron: burze, bydło, choroby, dżuma, epidemie, plagi gryzoni, podróżujący, pożary, skazani na śmierć przez powieszenie,

Melk, Austria

święto – 13 października

Był irlandzkim mnichem, pielgrzymem, przemierzającym Europę w drodze do Ziemi Świętej.

Około 1012 roku w okolicach Wiednia, uznano go za szpiega i powieszono. Zrehabilitowany i uznany za męczennika został pochowany w kościele w Melk (Austria).