św. Kosma i Damian, męczennicy

1295

Patroni: aptekarze, choroby nowotworowe i rak, epidemie, cukiernicy, dentyści, farmaceuci, fizycy, fryzjerzy, lekarze, wykładowcy nauk lekarskich, choroby koni,

święto – 26 września
.

Bracia bliźniacy. Żyli w III w. w Syrii. Byli znanymi lekarzami i uzdrowicielami. Swoje usługi świadczyli za darmo. Zginęli w Cyrze (Syria), podczas prześladowań chrześcijan w ok. 300 r.