św. Madalberta, zakonnica

773

Patronka kobiet w ciąży, oraz szczęśliwe porody.

święto – 7 września

Pochodziła z niezwykle religijnej, zasłużonej dla krzewienia wiary chrzeeścijańskiej francuskiej rodziny.

Żyła na przełomie VII i VIII wieku. Pod koniec życia została przeoryszą zakonu benedyktynek w Maubeuge (Francja). Po śmierci jej relikwie zostały przeniesione do Liege (obecnie Belgia).