św. Marek Ewangelista, Apostoł

3517

Patron aptekarzy, burzy i gradobicia, deszczu podczas suszy, garbarzy, hodowców, malarzy, murarzy, notariuszy, optyków, patron dobrej śmierci, pisarzy, dobrej pogody, robotników budowlanych, producentów koszy i mat, sekretarek, szklarzy, tłumaczy i Wenecji.

święto – 25 kwietnia

Autor drugiej, najkrótszej Ewangelii, uznawanej za częściową podstawę obszerniejszej Ewangelii św.Mateusza. Wiadomo na pewno, że urodził i mieszkał w Jerozolimie w czasach Jezusa. Jego matka, imieniem Maria była być może właścicielką ogrodu Getsemani (Ogrodu Oliwnego, w którym przebywał Jezus z Apostołami w wieczór przed Męką).

Fresk św. Marka Ewangelisty w kopule kościoła Chiesa di Santo Tommaso autorstwa C. Secchiego z Bieczina XX w., Turyn, Włochy, zdjęcie shutterstock, autor Renata Sedmakova

Być może należał do niej Wieczernik – miejsce Ostatniej Wieczerzy. Kuzynem Marka był św.Barnaba, późniejszy towarzysza podróży apostolskich św.Pawła.

Marka wymienia się w Dziejach i Listach Apostolskich łącznie lub wymiennie pod dwoma imionami: hebrajskim Jan i rzymskim Marek. Nie jest wykluczone, że poznał Jezusa osobiście, na pewno dobrze znał św. Piotra, którego gościł po uwolnieniu go z jerozolimskiego więzienia i który najprawdopodobniej go ochrzcił.

W pierwszą podróż apostolską na Cypr Marek wyruszył razem z Pawłem i Barnabą, jednak jego przypuszczalny konflikt z Pawłem spowodował jego powrót do Jerozolimy.

Bazylika św. Marka,Wenecja Włochy, zdjęcie shutterstock, autor Vladimir Daragan

W drugą podróż misyjną pojechał tylko ze świętym Barnabą. Wiadomo też, że Marek przebywał w Rzymie podczas pobytu tam apostołów Piotra, którego był tłumaczem (nazywa Marka swoim „synem”) i tam pod wpływem jego relacji napisał swoją Ewangelię. Dalsze losy Marka znane są dzięki tradycji i różnym przekazom. Być może zmarł śmiercią naturalną.

Według innych przekazów, po śmierci apostołów Piotra i Pawła udał się do Akwilei (Włochy) a potem Aleksandrii (obecnie Egipt), gdzie został biskupem pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Tam też poniósł śmierć męczeńską. Jego ciało zostało zabalsamowane przez wiernych. W IX wieku kupcy z Wenecji (jednej z potęg politycznych ówczesnego świata) przywieźli relikwie i w miejscu ich złożenia wybudowali bazylikę pod jego wezwaniem.

Pałac Dożów w Wenecji, Włochy. Atrybut i symbol św. Marka – skrzydlaty lew z książką, na której dodatkowo widnieje napis: „Pax tibi Marce Evangelista Meus (Niech pokój będzie z wami, Marek ewangelista). Bazylika św.Marka,Wenecja Włochy, zdjęcie shutterstock, autor Melanie Lemahieu
Poprzedni artykułśw. Julian z Brioude, męczennik
Następny artykułśw. Juliana z Nikodemii, męczennica