św. Nadzieja (lub Spes)

5848

święto – 1 sierpnia

Żyła na przełomie III i IV wieku. Był córką św. Zofii. Poniosła śmierć męczeńską wraz z siostrami i matką.

Dawniej odbywały się msze tzw. nabożeństwa św. Zofii, które wspierały osoby żyjące w uciski, oraz wdowy.