św. Paulin z Yorku, biskup i misjonarz

842

święto – 10 październik

Położył wielkie zasługi w krzewieniu wiary w Anglii VII wieku. Wysłany tam na misje przez papieża Grzegorza Wielkiego był kapelanem królewskiej pary Edwina i Etelburgii z Northumbrii. Był to czas, gdy Anglia była podzielona na kilka królestw.

Targana wewnętrznymi walkami, także z napływową ludnością pogańskich Sasów, balansowała na granicy powrotu do pogaństwa.

Święty starał się utrzymać i odbudowywać zręby organizacji kościelnej, najpierw jako biskup Yorku, potem Rochester.

Widok na katedę w Rochester w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii, zdjęcie shutterstock, autor KDN759

W kontaktach misyjnych z poganami starał się stopniowo przekonywać ich do przyjęcia chrześcijaństwa, nie niszcząc i nie tępiąc (co należało wówczas do rzadkości) dotychczasowych zwyczajów i kultury. Zmarł w Rochester w 644 r. Jest jednym z bardziej znanych angielskich świętych.

Poprzedni artykułśw. Małgorzata z Kortony tercjarka, mistyczka
Następny artykułśw. Tomasz z Akwinu. Doktor Kościoła