św. Piotr Damiani, biskup. Doktor Kościoła 

1295

Patron bóle głowy, Faenza

święto – 21 luty

Urodził się w 1007 roku w Rawennie w wielodzietnej rodzinie. Wcześnie stracił rodziców i był wychowywany przez starszych braci, którzy nie zawsze obdarzali go braterską miłością powierzając często najpodlejsze zajęcia (wypas świń). Brat o imieniu Damian (prałat w Rawennie), w porę jednak zajął się przyszłością Piotra, wysyłając do szkół i na studia pisarskie i prawnicze. Jednak powołaniem przyszłego świętego stało się życie zakonne.

Po wstąpieniu do wspólnoty eremitów, w Fonte Avellana wkrótce został jej przeorem. Oddał się wtedy pisarstwu mającemu na celu reformę ówczesnego życia konsekrowanego. Prowadząc surowe życie zakonne miał moralne prawo wypominać duchownym nadmierny zbytek i uleganie licznym pokusom.

Znaczek pocztowy wydrukowany 1972 roku, przedstawia świętego Piotra Damiana wg Giovanniego di Paoli, Circa, Włochy, zdjęcie shutterstock, autor rook76

Swoją działalnością starał się też pogodzić często zwaśnionych ówczesnych hierarchów. Stał się niekwestionowanym autorytetem w XI wiecznej Europie – nie tylko jako kaznodzieja i znawca prawa kościelnego, ale także jako znakomity mediator. Mając to na względzie, powierzono mu biskupstwo Ostii i godność kardynalską.

Zmarł podczas podróży duszpasterskiej w 1072 roku w miejscowości Faenza (Włochy). W miejscowej katedrze znajdują się jego relikwie.  

Poprzedni artykułśw. Teodor z Sykeonu, lub Teodor Sykeota
Następny artykułśw. Sewer z Rawenny, biskup