św. Piotr Kanizjusz (Piotr Kanizy, Peter Kanijs, Peter Canisius, Pieter de Hondt) prezbiter. Doktor Kościoła

2452

Patron: Katolicka organizacja szkolna w Niemczech, prasa katolicka.

Diecezje: Innsbruck, Brixen oraz Niemcy

święto – 21 grudnia (27 kwietnia w latach 1926–1969)

Urodził się w rodzinie dobrze sytuowanego burmistrza w ówcześnie należącym do Niemiec mieście, jako Piotr de Hondt w Holandii w miejscowości NIjmegen, w 1521 roku – nazywany Pitrem Kanizjuszem, Kanizy, lub Kanijs.

Studiował w Kolonii i tam spotkał Piotra Fabra. Za jego przyczyną wstąpił do Towarzystwa Jezuickiego. Oddawał się działalności apologetycznej, dydaktycznej i kaznodziejskiej. Głosił swoje kazania na terenie Niemiec, Szwajcarii, Czech, Węgier, Austrii i na Sycylii.

Wizerunek św. Piotra Kanizjusza wydrukowany na znaczku pocztowym w Austrii. Ołtarz Canisiusa, Innsbruck, Austria, zdjęcie shutterstock, autor Boris15

Po okresie reformacji przyczynił się do rozkwitu wiary katolickiej w Niemczech. A prowadząc niemiecką prowincję Jezuitów przyczynił się do jej wielkiego rozkwitu. W czasie trwania Soboru Trydenckiego został mianowany papieskim teologiem.

Piotra Kanizjusza śmiało można nazwać politykiem Kościoła Katolickiego. Cieszył się dużym szacunkiem i uznaniem sobie współczesnych. Ferdynand I widział uczonego na stanowisku biskupa Wiednia. Ten jednak odmawiał wyniesienia do tej godności.

Autor wielu książek i rozpraw cieszył się szacunkiem Papieży.

Canisi to 3-częściowy wspaniały katechizm katolicki dla ludzi młodych – dla dzieci, młodzieży i studentów. Został przetłumaczony na 12 europejskich języków i doczekał się ok 200 wydań jeszcze w czasie życia teologa.

W Fryburgu Szwajcarskim założył kolegium jezuickie pod patronatem św. Michała. Gdzie zmarł 21 grudnia w 1597 roku. Został pochowany w kościele św.Michała pod ołtarzem głównym. Jezuita nazywany „Apostołem Niemiec” przez Papieża Leona XIII (drugim po Bonifacym). W 1925 roku wyniesiony go godności Świętego i Doktora Kościoła przez Piusa XI.

Posłuchaj dzwonu:

Dźwięk największego dzwonu w Niemczech katedra w Kolonii. Dzwonnica św Piotra – „Dzwon Piotra”

Poprzedni artykułśw. Robert Bellarmin. Doktor Kościoła
Następny artykułśw. Leon I Wielki, papież. Doktor Kościoła