św. Robert Bellarmin. Doktor Kościoła

1839

Patron: katecheci, katechumeni, archidiecezja Cincinnati

święto – 17 wrzesień

Urodził się 4 października 1542 roku w Montepulciano (Włochy) jako bratanek Papieża Marcelego II. Wybitny teolog, pisarz i kaznodzieja, którego kazania osiągały światową sławę. 

Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego jako młody, osiemnastoletni młodzieniec, następnie trafił do Belgii. Działał w Lowanium, gdzie działał jako teolog i kaznodzieja.

Montepulciano panorama miasta, w którym urodził się św.Robert Bellarmin, zdjęcie shutterstock, autor volkova natalia

Papież Grzegorz XIII (pontyfikat 1572 – 1585)  w 1596 roku powierzył mu katedrę teologii polemicznej w Kolegium Rzymskim.

W 1597 roku powstał „Mały katechizm dla ludu”, który przetłumaczono na 60 języków. Książka doczekała się około czterystu wydań i jest stosowana do dzisiaj na terenie Włoch.

Od 1599 roku kardynał i arcybiskup Kapui. Dbał o sprawy cielesne i duchowe swoich wiernych. Zwolennik wzrostu zatrudnienia i parcelacji gruntów.

Cincinnati, miasto amerykański stan Ohio, zdjęcie shutterstock, autor Rudy Balasko

 

Papież Paweł V (pontyfikat 1605-1621) powołał Ballermina na stanowisko swojego teologa, konsultatora w Kongregacji Świętego Oficjum. Został także ponitencjarzem w Bazylice św. Piotra.

Jezuita brał udział w polemikach pomiędzy Pawłem V, a Wenecją. Jak też w sporach gallikańskich. Wielką przyjaźnią darzył Ballermin Alojzego Gonzagę, Franciszka Salezego, czy Filipa Nereusza.

W 1623 roku zmarł w kolegium jezuickim św. Andrzeja w Rzymie. Doczesne szczątki Świętego spoczęły w kościele św. Ignacego, które stało się jego sanktuarium. Zostały umieszczone w relikwiarzu – szklanej trumnie. Został kanonizowany w 1930 przez Piusa XI. W 1931 roku ogłoszony Doktorem Kościoła

Poprzedni artykułśw. Teresa z Ávili, św. Teresa od Jezusa (Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada), Doktor i odnowiciel Kościoła 
Następny artykułśw. Piotr Kanizjusz (Piotr Kanizy, Peter Kanijs, Peter Canisius, Pieter de Hondt) prezbiter. Doktor Kościoła