św. Rupert (lub Robert, Ruprecht, Hrodperht, Hrodpreht, Rudbertus) z Salzburga, biskup

1831

Apostoł Bawarii i Austrii.

Patron miasta i regionu Salzburga, opiekun górników, kopalni soli, oraz psów.

Wzywany w przypadku konwulsji u dzieci.

Święto – 27 marzec, oraz dzień Salzburga i dzień św.Ruperta – 24 wrzesień zwany także „Jesienią Ruperyta, lub „Rupertikirtag”

Urodził się prawdopodobnie około 650 roku w Wormacji. Był synem hrabiego Chrodberta II. Pochodził z rodziny spokrewnionej z frankońskim królewskim rodem Merowingów. Uznawany jest za założyciela Salzburga.

św. Rupert założyciel opactwa Nonnberg w towarzystwie opatki z Nonnberg św. Erentrudy, zdjęcie:shutterstock, autor zdjęcia: Anastasia Petrova

Początkowo Rupert posługę biskupią pełnił w Worms, w Nadrenii- Palatynacie. Przekazy mówią, że około roku 700 przybył do Bawarii z misją krzewienia wiary chrześcijańskiej. Zatrzymał się w zniszczonym wojną mieście Juvavum, które było położone nieopodal rzeki Salzach. Stworzył tam podwaliny dzisiejszego Salzburga. Założył biskupstwo, oraz klasztor benedyktyński z kościołem św.Piotra – obecnie najstarszy na terenie Austrii.

Biskup misyjny dbał o szeroko pojęty rozwój regionu. Dbał o edukację. Wspomagał rozkwit kopalni soli, ale też postawił wiele kościołów, oraz klasztor żeński w Nonnbergu, którego opatką została jego krewna, być może bratanica obecna święta Erentruda.

Dokładna data śmierci Ruperta nie jest znana. Prawdopodobnie zmarł w niedzielę Wielkanocną, 27 marca 717 roku. Inna podawana data jego śmierci to 24 września 717 roku,w Worms, gdzie chwilowo przebywał.Wiadomo jest, że kolejny biskup Wirgiliusz z Salzburga przeniósł szczątki Ruperta do nowo wybudowanej katedry w Salzburgu, gdzie spoczął obok niego.

W kościele św.Piotra jest miejsce po pierwotnym grobie Ruperta. Został on wykuty w skale i zachował się do dziś.

Rupertikirtag obchody dnia św.Ruperta w Salzburgu.Zdjęcie:fotolia, autor zdjęcia:S.T.A.R.S
Poprzedni artykułśw. Piotr Gonzales (lub Elmo, Telmo) zakonnik OP
Następny artykułśw. Serapion z Algieru (O.de.M)