św. Szymon Gorliwy (Zelota) Apostoł, męczennik

4649

Patron: drwale, farbiarze, grabarze, murarze, tkacze, garncarze, spawacze, robotnicy leśni, diecezja sieradzka

święto – 28 październik

Ewangeliści święty Marek i święty Mateusz nazywają Szymona Kanonejczykiem. Zanim został apostołem należał do żydowskiego ugrupowania religijnego – wspólnoty zelotów. Po śmierci Jezusa nauczał przede wszystkim w Armenii i Egipcie.

Prawdopodobnie wraz z apostołem Judą Tadeuszem przebywał także w Persji, Mezopotamii i Syrii nawracając tłumy na chrześcijaństwo.

Wspólnie z Judą Tadeuszem zostali zabici przez pogan.

Wizerunek świętego Szymona Zeloty, fresk na suficie katedra St. Nicholas w Ljubljana, Slovenia, zdjęcie fotolia, autor: zatletic

Szymon zmarł prawdopodobnie w 47 roku, lub  71 roku, jak podają inne źródła. 28 października w Şanlıurfa dawniej Edessa- święto apostoła – w ludowych zwyczajach uznany jest za dzień niepogody.

Posąg Apostoła Szymona w Bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie, zdjęcie fotolia,S autor: Marek

Relikwie czczone są w Hersfeld, Tuluzie,Kolonii i Rzymie, w Bazylice św. Piotra Apostoła. W ikonografii św. Szymon przedstawiany jest często z piłą, lub na krzyżu. Ma to związek z prawdopodobną śmiercią Świętego. Mógł zostać przecięty piłą, lub ukrzyżowany.

Święty Szymon Apostoł, Kościół Świętego Piotra w Wiedniu, zdjęcie fotolia, autor zatletic
Poprzedni artykułśw. Mateusz Ewangelista, Apostoł
Następny artykułśw. Tomasz Apostoł, męczennik