św. Tarsycjusz (lub Tarsicius) męczennik

1432

Patron przystępujących do pierwszej Komunii Świętej

ministranci

święto – 15 sierpnia

Żył w III wieku. Przyrównywany jest do  św. Szczepana z uwagi na męczeńską śmierć jaką poniósł kiedy został napadnięty prze tłum i pobity na śmierć.

Wiemy o nim z wiersza papieża Damasusa. Opisuje w nim historię Tarsycjusza, który pod groźbą utraty życia pragnął dostarczyć Komunikanty uwięzionym w więzieniu chrześcijanom.