św. Teodor z Sykeonu, lub Teodor Sykeota

2204

Patron pojednania nieszczęśliwych małżeństw, kłopoty i kryzysy małżeńskie

Plagi myszy i szczurów

święto – 22 kwiecień

Teodor miał dar uzdrawiania, zjednywania małżeństw, oraz panowania nad plagami gryzoni.

Żył około 550 roku w Galicji w Sykeonie. Jako chłopiec został chrześcijaninem.

Jako dorosły pielgrzymował do Ziemi Świętej. Został kapłanem. Osiadł w pustelni w okolicy Sykeonu. Prowadził życie eremity. Za życia uznany za świętego. Przez krótki czas był biskupem Anastasiopolis powrócił jednak do życia pustelniczego. Zmarł około 613 roku w swoim eremie.

Poprzedni artykułśw. Maurycy (Mauritius) z Agaunum, męczennik
Następny artykułśw. Piotr Damiani, biskup. Doktor Kościoła