św. Teodulf z Saint Thierry Au Mont D’Or, opat

649

Opiekun chorych w przypadku gorączki.

Święto – 1 maja

Przekazy informują, iż był trzecim z kolei opatem benedyktyńskim w klasztorze św. Bartłomieja w st. Thierry koło Reims.

Klasztor powstał ok VI wieku założony przez św.Thierry, któremu przypisuje się także dar uzdrawiania chorych.