św. Wendelin, pustelnik z Wogezów

3768

Patron: rolnicy, owczarze, hodowcy bydła, pasterze, opiekun bydła oraz pól i pastwisk.

Chroni przed zarazą i epidemią.

święto – 20 październik

Żył prawdopodobnie pod koniec VI i w początkach VII wieku. Legenda głosi, iż pochodził z rodu królewskiego. Miał być synem króla Szkocji, lub Irlandii.

Pielgrzymując do Rzymu zatrzymał się w okolicach Trewiru. Początkowo pracował jako pasterz, a następnie zaczął prowadzić życie pustelnicze w górskiej eremii. Zamieszkiwał z grupą pustelników okolice pasma górskiego Wogezy. Eremici dali początek i podwaliny pod wybudowanie opactwa Tholey. Wendelin został jego opatem.

Gdy zmarł na jego grobie, dawnej celi wzniesiono kaplicę. Od jego imienia nazwano późniejsze miasteczko St Wendel.