św. Wincenty a Paulo (CM) – twórca stowarzyszeń dobroczynnych

1924

Pomoc w odzyskiwaniu zagubionych przedmiotów, oraz pomoc duchowa.

Patron: sieroty i więźniowie, przytułki, sierocińce, szpitale, duchowieństwo, instytucje, stowarzyszenia, działalność charytatywna, wszystkich Stowarzyszeń Miłosierdzia w Kościele katolickim. Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, wolontariusze, oraz Richmond (Wirginia), Madagaskar.

święto – 27 września

Obraz św. Wincenta a Paulo wygłaszającego kazanie, znajdujący się w pięknej katedrze, w Mâcon, Burgundia, Francja (Cathédrale Saint-Vincent de Mâcon). zdjęcie 123rf.com, autor isogood

Był tytanem pracy, a spuścizna ideowa jego życia jest nadal bardzo aktualna. Urodził się około 1580 roku w chłopskiej rodzinie w Gaskonii (Francja).  W ówczesnych czasach jedynie kariera duchownego dawała możliwości wyjścia z niskiego stanu społecznego.

Tak też stało się w tym przypadku, jednak całe życie późniejszego świętego świadczy, że słowo kariera zastąpił ideą skuteczności w czynieniu dobra.

Pierwsze nauki pobierał u franciszkanów, jako młody ksiądz spędził dwa lata w niewoli w Tunisie (sprzedany przez piratów), z której zbiegł z kilkoma towarzyszami. Podczas kilku lat w miarę spokojnego kapłaństwa na wsi dojrzewała w nim idea pomocy ubogim. 

Wizerunek świętego Wincentego a Paulo znajdujący się w Kaplicy św. Katarzyna Labouré (Matki Bożej Cudownego Medalika) Przy figurze znajduje się relikwia serca Świętego. Paryż, Francja, zdjęcie shutterstock, autor photogolfer

Francja w tym czasie targana była wojnami, także religijnymi. O los pokrzywdzonych – najczęściej najuboższych, w tym wielu dzieci nikt się nie troszczył. Wykorzystując kolejne znajomości i kontakty, święty Wincenty starał się zinstytucjonalizować pomoc dla osób potrzebujących. 

Witraż przedstawiający spotkanie św. Wincentego a Paulo z Siostrami Miłosierdzia, które opiekują się porzuconymi dziećmi, sierotami i osobami starszymi. Okno z witrażem znajduje się w późnogotyckim kościele św. Seweryna (Église Saint-Séverin), w Paryżu, w Dzielnicy Łacińskiej. Kościół powstał w miejscu, w którym przed wiekami żył i mieszkał pustelnik Severin. W kościele do dzisiaj istnieje kaplica, w której wg przekazów znajdował się erem Świętego, zdjęcie 123rf.com, autor Zvonimir Atletic

W latach 1617 -1620 założył świeckie wspólnoty miłosierdzia (protoplastów współczesnego Caritasu), zakonne Zgromadzenie Misjonarzy (zwanych od miejsca powstania – szpitala św. Łazarza – lazarystami) oraz ze św. Ludwiką de Marillac Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (szarytki).

Obraz znajdujący się w ołtarzu św. Wincentego a Paulo w kościele św. Wincentego a Paulo w Zagrzebiu, Chorwacja. Zdjęcie fotolia, autor zdjęcia: zatletic

Potrafił przekonać do poparcia swoich idei wielu możnych ówczesnej Francji z królem Ludwikiem XIII i królową Anną Austriaczką włącznie. Jeszcze za życia doczekał się rozprzestrzenienia się swoich idei w Europie i na świecie.

Król Ludwik XIII na łozu śmierci, w obecności św. Wincentego a Paulo, Anny Marii Maurycji Austriaczki (królowa Francji i Nawarry), oraz przyszłego króla Ludwika XIV i kardynała Mazarin. Witraż z kościóła Saint Severin, Paryż, Francja, zdjęcie zdjęcie 123rf.com, autor Zvonimir Atletic

Umarł w 1660 r. w Paryżu i został pochowany w kościele p.w. św. Łazarza.

Okno witrażowe przedstawiające św. Wincentego de Paulo, znajdujący się w katedrze św. Bavo w Ghent, Flandria, Belgia. Autor zdjęcia: jorisvo/Fotolia
Poprzedni artykułśw. Antonina z Nicei, męczennica
Następny artykułśw. Pankracy, męczennik