św. Wincenty Ferreriusz (Ferrer)ksiądz i kaznodzieja pokutny

2528

„Anioł Sądu Ostatecznego”

Patron płodności i dobrego małżeństwa.

Jest wzywany we wszystkich chorobach. Przy gorączce, bólach głowy, epilepsji, febrze, pracownicy budowlani, hydraulicy, ceglarze, dekarze, konstruktorzy, robotnicy leśni, ołownicy, rybacy, hiszpańskie sierocińce, więźniowie, konie, diecezja i miasto Walencja, Vannes (Francja). Patronuje dobrej śmierci.

Pomnik św. Wincentego Ferrera, kaznodziei i cudotwórcy, zdjęcie fotolia, autor Antonio Oquias

święto – 5 kwiecień

Żył na przełomie XIV i XV wieku. Urodził się 23 stycznia 1350 roku w Walencji, w rodzinie szlacheckiej. Ojciec Wincentego był notaruszem. W legendach o Świętym możemy odnaleźć informację, iż imię zawdzięcza św.Walentemu męczennikowi.

Wstąpił do zgromadzenia kaznodziejskiego braci Dominikanów mając około siedemnastu – dwudziestu lat. Miał wielu zwolenników, ale i także wrogów. Podczas schizmy papieskiej przez kilka lat był po stronie antypapieży z Awinionu. Odstąpił jednak od swoich przekonań około 1412 roku.

Przez wiele lat podróżował po terenach dzisiejszej Francji głosząc Ewangelię. Zmarł 5 kwietnia 1419 około 70 roku życia Vannes będąc w czasie podróży kaznodziejskiej po Bretanii. Jego grób znajduje się w katedrze świętego Piotra właśnie w Vannes, które jest szczególnym miejscem kultu św. Wincentego.

Poprzedni artykułśw. Teodoryk z Mont d’Or (lub Dietrich z Reims, Dirc,Thierry) opat
Następny artykułśw. Ryszard de Wyche (lub Ryszard z Chichester) biskup