św. Wincenty Pallotti, kapłan i misjonarz – założyciel zgromadzenia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

1037

Patron: kler

święto – 22 styczeń

Twórca jakże ważnej nam współcześnie idei apostolstwa świeckich. Wybitna postać, która swoim myśleniem znacznie wyprzedziła swoją epokę.

Urodził się w Rzymie w 1795 roku. Pochodził z zasobnej rodziny, co pozwoliło mu uzyskać wszechstronne wykształcenie.

Tytuł doktora teologii i filozofii uzyskał w 1818 r. gdy Europa lizała, także ideologiczne rany po rewolucji francuskiej i wojnach napoleońskich. Był cenionym w Rzymie spowiednikiem.

Największe zasługi położył jako twórca jakże wówczas niezrozumiałej idei apostolatu świeckich.

Wychodził z założenia, że każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za zbawienie bliźniego i pozyskiwanie nowych wiernych na łono kościoła, a zamykanie tego obowiązku tylko w kręgach kleru jest błędem. Z tego tytułu był za życia niezwykle potępiany i niszczony.

Założył w 1835 r. Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni) a w 1838 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, oba mające na celu łączenie misyjnej działalności osób duchownych i świeckich. Umarł w 1850 roku i został pochowany w rzymskim kościele S. Salvatore in Onda.

Poprzedni artykułśw. Wincenty Maria Strambi (C.P.), biskup
Następny artykułśw. Urszula z Kolonii