św. Wincenty z Lerynu (lub Vincentius Lirinensis z Lérins)

1389

święto – 24 maja

Żył w V wieku. Urodził się we Francji, w miejscowości Toul znajdującej się w Lotaryngii. Pochodził prawdopodobnie z rodziny szlacheckiej i był bratem biskupa świętego Lupusa z Troyes.

Jako młodzieniec prowadził świeckie życie, prawdopodobnie odbył służbę wojskową, po której zakończeniu wstąpił do zgromadzenia zakonnego i zamieszkał w klasztorze na wyspie św. Honorata (Wyspy Leryńskie) nieopodal Cannes.

Został opatem klasztoru Leryn i był twórcą wielu dzieł chrześcijańskich, które tworzył dla wyróżnienia wiary chrześcijańskiej od panującej wówczas herezji. Uważa się, że napisany w 434 roku traktat Commonitorium należy do jednego z większych jego dzieł.

Wincenty zmarł około 450 roku w Lerynie. Należy do grona pisarzy wczesnochrześcijańskich i wybitnych teologów obecnych na Soborze w Efezie (431r.)

Poprzedni artykułśw. Cezary (Caesarius) z Nazjanzu
Następny artykułśw. Beda Czcigodny (Venerabilis), Doktor Kościoła