św. Wojciech (lub Adalbert) z Pragi biskup, męczennik

2286

Patron Polski, Węgier, Czech, Mław, Gniezna i wielu archidiecezji i diecezji

święto – 23 kwietnia

Pierwszy tytularny patron Polski. Urodził się w czeskich Libicach w książęcym rodzie Sławnikowiców ok.956 roku. Odebrał znakomite wykształcenie. Jego nauczycielem był m.in. św. Adalbert.

Był przygotowywany do objęcie biskupstwa w Pradze i został wyświęcony w 983 roku. Jako biskup otwarcie krytykował styl życia i hołdowanie pogańskim zwyczajom przez lokalnych możnych oraz istniejący nadal handel niewolnikami. Jednak to głownie spory dynastyczne w rodzimym kraju spowodowały, że musiał opuścić Pragę. Udał się do Rzymu, gdzie wstąpił do zakonu benedyktynów na Awentynie.

Element romańskich drzwi z brązu wykonane około 1175 zawierające sceny z życia św.Wojciecha, znajdujące się w katedrze w Gnieźnie, Polska, zdjęcie shutterstock, autor Alizada Studios

Próby podjęcia powrotu do diecezii praskiej definitywnie przekreśliło wymordowanie jego rodziny przez przeciwników politycznych. Podczas pobytu w Rzymie – za namową swojego ucznia i przyjaciela cesarza Ottona III, podjął decyzję rozpoczęcia działalności misyjnej.

Wyruszył na Węgry a następnie do Polski, która w tym czasie rozkwitała wskutek niedawno przyjętego chrztu. Polski książę Bolesław Chrobry poparł misję i Wojciech w towarzystwie swojego młodszego brata Radzima – Gaudentego i subdiakona Benedykta Boguszy udał się przez Gdańsk na tereny zamieszkiwane przez pogańskie plemię Prusów.

Brązowa rzeźba św. Wojciecha na rynku w Mikołowie, Polska,zdjęcie shutterstock, autor Ryszard Stelmachowicz

Wkrótce po przybyciu na miejsce misjonarze zostali pojmani a św. Wojciecha ścięto. Towarzyszy wypuszczono, zapewne w celu przekazania informacji o żądaniu okupu za ciało. Niebawem Bolesław Chrobry wykupił ciało męczennika i umieścił je wybudowanej bazylice w Gnieźnie.

Męczeńska śmierć dopełniła wizerunek świętego, który za życia uchodził już za wyjątkową osobę. Wsparcie, jakiej udzielił mu Chrobry i wielka troska o doczesne szczątki świętego, znalazły wielkie uznanie w oczach chrześcijańskiej Europy, Gaudenty został pierwszym arcybiskupem świeżo erygowanego arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, a św. Wojciech w sposób naturalny został patronem Polski.

Poprzedni artykułśw. Roch (Rocco)
Następny artykułśw. Artur z Glastonbury