św. Wolfram (lub Wulfram) biskup i misjonarz

1553

Apostoł Fryzji

Patron dzieci, jest wzywany w niebezpieczeństwach na morzu

święto – 20 marca

Z racji urodzenia w znaczącej rodzinie VII wiecznej Francji, był związany z ówczesną dynastią królewską Merowingów.

Urodził się około 640 roku najprawdopodobniej w Milly-la-Forêt. Początkowo pełnił funkcje na dworze królewskim dla panujących Chlotarda III i Teuderyka II.

W późniejszych latach został duchownym, od około 693 roku piastował funkcję arcybiskupa diecezji Sens (Francja). Organizował misje chrystianizacyjne we Fryzji (dzisiejsza Holandia). Ostatecznie wstąpił do zgromadzenia braci benedyktynów. Zmarł 20 marca i został pochowany w opactwie Fontelle (Francja) około 704 roku. 

fasada kościoła św. Wulframa w Grantham. Wizerunek świętego został osadzony po lewej stronie obok drzwi głównych do świątyni, zdjęcie fotolia, autor calumsmith0308
Poprzedni artykułśw. Zygmunt I, król i męczennik
Następny artykułśw. Wunibald, misjonarz i opat