św. Guntylda (Guntilda, Gunthildis) z Suffersheim

1151

Patronka służących. Wzywana jest przeciwko chorobom zwierząt (szczególnie bydła) oraz trądu.

święto – 22 września

W ikonografii przedstawiana jest w długiej sukni, w płaszczu, w stroju chłopskim, jej atrybutami są: dzban mleka lub wiadro mleka, ser, krowa oraz pieczywo.

Nazywana jest Świętą Służącą. Jak głoszą przekazy żyła prawdopodobnie na przełomie X o XI wieku, w Suffersheim (Bawaria, Niemcy), gdzie była służącą i pracowała przy hodowli bydła oraz pełniła funkcję pokojówki. Wiadomo jest, że była szanowana i czczona już za życia za wielką miłość bliźniego, miłosierdzie oraz uczciwość. 

Za przyczyną jej żarliwej modlitwy na pobliskich pastwiskach trysnęły dwa cudowne źródła. Legenda mówi, że w jednym z nich, w cudowny sposób został uleczony trędowaty ze swej choroby, a krowy pojone krystaliczną wodą dawały niezliczone litry mleka, które Guntylda rozdawała ubogim. 

Jak wynika z życiorysu świętej zmarła około 1057 roku w opinii świętości. W jej hagiografii istnieje wzmianka, iż Guntylda została pochowana w miejscu, gdzie stanęło bydło ciągnące wóz z jej ciałem w dniu pochówku. Woły nie chciały ruszyć z miejsca i dla miejscowej ludności była to oznaka, że miejsce to zostało wskazane na pochówek służącej.

Przy grobie świętej miało miejsce wiele cudów i niebawem stanęła tam kapliczka, do której nieustająco przybywały pielgrzymki wiernych. Święta Guntylda jest do dzisiaj czczona, szczególnie w Górnej Bawarii, a dla wielu stała się wzorem do naśladowania. 

Poprzedni artykułśw. Gummar (Gommar), pustelnik
Następny artykułśw. Gwidon z Anderlechtu (Guy, Guido, Guidon, Wye of Láken) pielgrzym. Znany także jako Biedaczyna z Anderlechtu