św. Teodulf z Trewiru, pustelnik

938

Patron ludzi chorych

Święto – 23 luty

Jego życie owiane jest legendą. Przekazy informują, że żył najprawdopodobniej w VII wieku. Mówi się, że pochodził z Anglii.

Prowadził życie pustelnicze i ascetyczne w okolicy Trewiru.