fbpx

ZOFIA–RZYMSKA

święty Euzycjusz z Selles (lub Eusice, Eusicio, Eusizio, Eusicius) wizerunek